Το Όραμά μας  • Η εισαγωγή καινοτόμων τεχνικών και διαδικασιών για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων
  • Η εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας «από το χωράφι μέχρι το ράφι»
  • Η προώθηση και διαφήμιση «επώνυμων» προϊόντων μέσα από Εθνικά-Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Κανονισμούς να συνδέουν δημιουργικά τους κρίκους στην Αλυσίδα:

Αξιόπιστοι Σύμβουλοι Γεωπόνοι

Σύγχρονοι Επαγγελματίες Αγρότες

Ισχυροί και Οργανωμένοι Φορείς Διακίνησης

Ενημερωμένοι και Ικανοποιημένοι Καταναλωτές