Νέα :

Πιστοποίηση Ψεκαστών

Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε τις

Ερωτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/525-elenxoifitoprostateytikon/ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon

 Οι Υποψήφιοι Επαγγελματίες Χρήστες θα εξετασθούν σε 50 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στις 35.

Όπως φαίνεται παρακάτω, είναι απαραίτητο οι επαγγελματίες χρήστες να μελετήσουν τα Κεφάλαια ΙΙΙ και IV, αφού από τις 88 ερωτήσεις τους θα εξετασθούν σίγουρα στις 30.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι 38 5 1 στις 7,5
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ 95 15 1 στις 6,3
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ 54 15 1 στις 3,6
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙV 34 15 1 στις 2,2