Νέα :

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος

 Στις 17-3-2015 έγινε η πληρωμη της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Βάμβακος.

Η στρεμματική ενίσχυση είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι στα 68 € ανά στρέμμα.