Νέα :

Πιστοποίηση Ψεκαστών

Στις 10-3-2015 εκδόθηκε το

"ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Σημαντικά σημεία:
• οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο Μάρτιο
• θα παραταθεί η ημερομηνία για τα χαμηλά παράβολα των 25€
• δεν είναι απαραίτητη η κατάρτιση και πληρώνεται από τον παραγωγό
• υποχρέωση για πιστοποίηση γνώσεων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.