Νέα :

Τάσεις στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών το 2025

Η FRUIT LOGISTICA θα συγκεντρώσει σε 4 εκθέσεις τις τάσεις στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών για το 2025.

Οι πρώτες 2 έχουν ήδη εκδοθεί και μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

FRUIT LOGISTICA trend report: "Fresh Produce Trade 2025"

Trend Report Fresh Produce Trade 2025 Part 1 – Key Trends and Drivers

Trend Report Fresh Produce Trade 2025 Part 2 – Chances and Risks