Νέα :

Έγκριση νέου ΠΑΑ περιόδου 2014-2020

 

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε επίσημα από την Κομισιόν, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 4,7 δισ. ευρώ.

Έγκριση νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναφορά στα μέτρα και υπομέτρα του ΠΑΑ γίνεται στην ιστοσελίδα μας και στην διαδρομή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ->ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ->Π.Α.Α. 2014-2020

Αναλυτικά το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ