Νέα :

Εγκύκλιος για Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος

Στις 14-9-2015 εκδόθηκε εγκύκλιος με θέμα "Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2015/16"
 
Για περισσότερες πληροφορίες
 
 

Όλες οι υπουργικές αποφάσεις για την Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι στην ιστοσελίδα

Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι