Νέα :

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Συμπύρηνων Ροδακίνων

Δημοσιευτηκε σε ΦΕΚ η ΥΑ926/39517 σχετικά με την

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Συμπύρηνων Ροδακίνων

Απαραίτητη προυπόθεση αποτελεί η παράδοση για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ' ελάχιστο 6 τόνων συμπήρηνα ροδάκινα ανα εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ήδη δημοσιευτεί οι παρακάτω αποφάσεις για συνδεδεμένη ενίσχυση σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ