Νέα :

Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Το εγχειρίδιο λίπανσης των κυριότερων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων που καλλιεργούνται στη χώρα μας συγγράφηκε για να δώσει στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας πληροφορίες σχετικά με τις λιπαντικές ανάγκες των δένδρων. Οι συστάσεις λίπανσης προέκυψαν κάτω από τις Ελληνικές συνθήκες και από την πολυετή εμπειρία εξειδικευμένων κέντρων έρευνας της χώρας μας στον τομέα της θρέψης-λίπανσης των καλλιεργειών (Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., Iνστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κ.α.). Στο πρώτο κεφάλαιο του εγχειριδίου, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της φυλλοδιαγνωστικής, παρατίθενται τα επίπεδα επάρκειας των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα των κυριότερων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων και δίνονται οδηγίες δειγματοληψίας φύλλων για το κάθε είδος δένδρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο που αφορά την ανάλυση του εδάφους, δίνονται πρακτικές οδηγίες για την πορεία εργασίας λήψης του δείγματος (τρόπος δειγματοληψίας, βάθος και χρόνος δειγματοληψίας) και παρατίθενται τα επίπεδα επάρκειας των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος για ορισμένα είδη φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. Το τρίτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τη λίπανση της μηλιάς και της αχλαδιάς, το τέταρτο κεφάλαιο τη λίπανση της ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς και δαμασκηνιάς και τέλος το πέμπτο κεφάλαιο τη λίπανση της ακτινιδιάς. Σ’ αυτά τα κεφάλαια δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη λίπανση πριν από την εγκατάσταση του οπωρώνα, τη λίπανση των νεαρών δενδρυλλίων καθώς και των παραγωγικών δένδρων. Οι συστάσεις λίπανσης σχετίζονται με τα βλαστικά στάδια των δένδρων και με τη χρονική περίοδο του έτους και πλαισιώνονται με πίνακες και εικόνες τροφοπενιών θρεπτικών στοιχείων για να είναι κατανοητά από τους παραγωγούς. Το εγχειρίδιο βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://www.pomologyinstitute.gr στο πεδίο “Ενημερώσεις Αγροτών” και στο Υποπεδίο “Ενημερωτικά Φυλλάδια”. Περιορισμένος αριθμός εκτυπωμένων εγχειριδίων διανέμεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους (επικοινωνία Θ. Σωτηρόπουλος, τηλ. 2332041548).

Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων