Νέα :

Πρόσθετη Ενίσχυση για σκληρό Σιτάρι

Στις 08/04/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Άμεσων Ενισχύσεων για το 2014:

- ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ σε 22.364 δικαιούχους και ποσό 8.288.931,13€,

- ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΟ σε 33.258 δικαιούχους και ποσό 20.440.762,12€