Ανθρώπινο Δυναμικό

  • 6 έμπειροι γεωπόνοι που επιβλέπουν τα έργα σε 5 αγροτικές περιφέρειες της χώρας.
  • 9 τεχνολόγοι γεωπονίας που συμβάλουν στην πρακτική υλοποίηση συγκεκριμένων έργων.
  • 11 τοπικοί συνεργάτες Γεωπόνοι, οι οποίοι παρακολουθούν και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους κατά τόπους πελάτες.
  • 3 συνεργαζόμενα εργαστήρια για τη διενέργεια των απαραίτητων μετρήσεων και αναλύσεων.

Τα στελέχη μας διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ολοκληρωμένη εμπειρία σε όλο το φάσμα της διασφάλισης της ποιότητας υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και γεωργικών προϊόντων.