Ιστορικό • Από το 1990 τα ιδρυτικά στελέχη της AGRO Q, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παραγωγής (παρακολούθηση βιολογικού κύκλου εχθρών με χρήση δικτύου εντομοπαγίδων, ορθολογική θρέψη φυτών με αξιοποίηση αναλύσεων εδάφους & φύλλων, εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών στη Δενδροκομία κλπ).
 • Αρχές του 2000, μεγάλες οργανώσεις παραγωγών, μας εμπιστεύονται για την ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παραγωγής τους.
 • Το καλοκαίρι του 2001 πιστοποιούνται, πρώτες πανελλαδικά, τρεις Οργανώσεις Παραγωγών – συνεργάτες μας, σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2 - AGROCERT.
 • 2003 – 2009 οργανώνουμε και επιβλέπουμε την υλοποίηση Δράσεων εφαρμογής και Πιστοποίησης Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής, στα πλαίσια του Μέτρου 4.3 του ΠΑΑ, σε μεγάλο αριθμό παραγωγικών φορέων σε όλη τη χώρα. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αξιοποιώντας ποικίλα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Από το 2003 μέχρι και σήμερα η εταιρεία μας συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.
 • Το 2004, ανατίθεται στην Ομάδα Έργου που δημιουργήσαμε, μέσω διαγωνισμού από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT, η σύνταξη εξειδικευμένων Εθνικών Πρωτοκόλλων Ποιότητας στη Παραγωγή Ελιάς και Ροδάκινου. Τα έργα παραδίδονται το 2007.
 • Αρχές του 2005 σε καταμέτρηση των Πιστοποιημένων γεωργικών εκτάσεων, η AGRO Q κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες συμβούλων με περίπου 450.000 στρέμματα.
 • 2005 - σήμερα αναλαμβάνουμε την υποστήριξη εφαρμογής των ιδιωτικών πρωτοκόλλων GLOBALGAP, NATURE’s CHOICE, ISO 22000 & ISO 9001, BRC, IFS σε μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις.
 • Το 2005 οργανώνουμε την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών στον αγροτικό τομέα σε διάφορες Οργανώσεις Παραγωγών στα πλαίσια του Μέτρου 6.5 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Τα έργα παραδίδονται το 2008.
 • Από το 2008 επιβλέπουμε την προετοιμασία, υποβολή και υποστήριξη φακέλων υποψηφιότητας παραγωγικών φορέων για την αναγνώριση των προϊόντων τους σύμφωνα με τα Συστήματα Ποιότητας της Ε.Ε. (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ).
 • Από το 2010 αναλαμβάνουμε την οργάνωση και επίβλεψη της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κανονισμών της ΚΟΑ.
 • 2013-2021 αναπτύσσουμε καινοτόμο πρωτόκολλο παραγωγής προδιαμορφωμένων δενδρυλλίων ροδακινιάς, κατάλληλων για τη διαμόρφωση οπωρώνων σύμφωνα με το σύστημα των καρποφόρων τειχών (2-D Training Systems) και επιβλέπουμε την εγκατάσταση και τις εργασίες διαμόρφωσης πρότυπων οπωρώνων.
 • Από το 2017 η εταιρεία μας σχεδιάζει και επιβλέπει, σε περισσότερα από 58.000 στρέμματα δενδροκομικών καλλιεργειών, την υλοποίηση της Αγροπεριβαλλοντικής Δράσης 10.1.8. του Π.Α.Α «Κομφούζιο: Μέθοδος σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων».
 • Το 2019 καταθέτουμε 11 προτάσεις στη Δράση 1 του Μέτρου 16 του Π.Α.Α. «Συνεργασία και Καινοτομία» οι οποίες και εγκρίνονται. Το 2022 υποβάλλουμε προς έγκριση στη Δράση 2 του Μέτρου 16, τις 10 από τις παραπάνω προτάσεις.
 • 2019 - 2021 συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 - “UNISECO”, ως φορέας υλοποίησης στο πεδίο, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Το 2020 τεκμηριώνουμε το 1ο Πρωτόκολλο Καλλιέργειας Βιομηχανικού Ροδάκινου στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Cluster «ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ».
 • Το 2022 πιστοποιούμαστε ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και υποβάλλουμε αίτηση ένταξης στο Μετρό 2 του ΠΑΑ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης …», με το μεγαλύτερο, σε αριθμό και εμπειρία, δυναμικό Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων στη χώρα.