Η εταιρία

Η εταιρία “AGRO Q” δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα.

Εστιάζει κυρίως στη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, της Ιχνηλασιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας .